Portal - Dobra
polski Czwartek - 17 lutego 2022      Historia jest naszą pasją.
Strona główna / O autorze
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wykaz twórczości - bibliografia
biogram
Artykuły i opracowania autorstwa Adriana Cieślika, w zapisie bibliograficznym: 

1. Cieślik A., Orli Lot Leopolda Węgrzynowicza, patrioty i krajoznawcy z Beskidu, "Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska", 29 sierpnia 2014, s. 8. 

2. Cieślik A., Limanowianin z wyboru, kóry uczył kilka pokoleń milości do naszej ziemi, "Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska", 26 września 2014, s. 8. 

3. Cieślik A., Ks. doktor Edward Wojtusiak, dobry proboszcz z wioski Dobrej, "Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska", 3 października 2014, s. 8. 

4. Cieślik A., Historia herbu gm. Dobra, czyli jak związana husta zastąpiła baranka, "Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska", 24 października 2014, s. 8. 


...
Interaktywna Polska
Webmaster: Adrian Cieślik