Portal - Dobra
polski Czwartek - 17 lutego 2022      Historia jest naszą pasją.
Strona główna / Historia / OSP Skrzydlna
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlnej


W 1934 r. z inicjatywy: Józefa Koniecznego, Bronisława Pazdura, Augustyna Skowronka i Bronisława Cieślaka powstała w Skrzydlnej jednostka straży pożarnej. Niestety żadne zapisy kronikarskie z tamtego okresu się nie zachowały. Jedynie na podstawie ustnych przekazów można odtworzyć pierwotne wyposażenie jednostki - druhowie posiadali w tamtym okresie ręczną pompę dwutłokową. Podobnie trudno odtworzyć dzieje jednostki w okresie II wojny światowej. 

            W latach 1947 - 1948 zainicjowano budowę murowanej remizy. Była to kolejna inicjatywa ówczesnego komendanta Bronisława Pazdura. Budynek zaprojektował inż. Czesław Kwieciński, absolwent Politechniki Krakowskiej, rodowity Skrzydlanin. W budowę zaangażowani byli wszyscy mieszkańcy wsi - począwszy od wyrobu cegieł, poprzez stawianie murów i prace wykończeniowe. Pierwszy etap - zamknięcie budynku i po wykończeniu możliwość użytkowania - miał miejsce w 1952 r. Na przełomie lat 50. i 60. XX w. rozbudowa remizy była kolejnym wielkim dziełem mieszkańców Skrzydlnej. Inwestycja prowadzona była z ogromnym rozmachem - rozbudowano i poprawiono infrastrukturę użytkową obiektu. Ponadto udało się wygospodarować miejsce na salę kinową z dwoma projektorami (co jak na owe czasy było fenomenem), świetlicę dla młodzieży i bibliotekę. Co ciekawe, środki na rozbudowę budynku pochodziły z pozostałych funduszy na odbudowę stolicy (Warszawy), a przekazała je ówczesna Rada Powiatowa w Limanowej. 


Budynek Remizy OSP Skrzydlna, fot. Archiwum Prywatne Autora (A. Cieślik) 

            Wraz z rozbudową remizy, jednostka wzbogacała swój sprzęt bojowy. Już w latach 50. XX w. jednostka otrzymała nową motopompę Polonia. Była to nagroda od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Limanowej, za dobre działania strażaków. Nowy zakup okazał się mieć kluczowe znaczenie - poprawiła się wydajność działań ratowniczo-gaśniczych. W 1963 r. pozyskano z wojska samochód marki Dodge, który został przerobiony na samochód pożarniczy. Służył on strażakom krótko, jedynie do 1969 r., kiedy to pozyskano z zewnętrznych środków samochód marki Żuk i nową motopompę, również Polonia. Z własnych środków zakupiono w tym samym okresie kolejną motopompę P-400.


Motopompa przyznana strażakom ze Skrzydlnej w 1970 r. Na zdjęciu uroczystość przekazania. Źródło: Strażacy Ziemi Limanowskiej, red. S. Bukowiec, Bochnia 2010, s. 40. 

            W 1970 r. jednostce uroczyście nadano własny sztandar, przy okazji wzbogacając nowym sprzętem gaśniczym.  


Uroczystość poświęcenia sztandaru OSP Skrzydlna w 1970 r. Na fotografii ślubowanie na sztandar Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Źródło: Źródło: Strażacy Ziemi Limanowskiej, red. S. Bukowiec, Bochnia 2010, s. 40. 

            OD 1979 r. rozpoczął się kolejny etap modernizacji i rozbudowy remizy. Wymieniono górne stropy i pokrycie dachowe. Nową blachę otrzymała jednostka bezpłatnie od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Skrzydlnej. Strażacy musieli jedynie pokryć koszty robocizny. 

            Rok 1995 to kolejny ważny zakup - jednostka wzbogaciła się o samochód Star 660, który od razu przebudowano na wóz pożarniczy. I w tym dziele nie zawiedli druhowie oraz mieszkańcy. Przebudowę samochodu ukończono w 1996 r. i wówczas uroczyście go poświecono i oddano do użytku. W 2002 r. zakupiono wóz bojowy z prawdziwego zdarzenia - samochód Star 244 GBA 2/16, który służy jednostce po dziś dzień. W tym samym okresie czasu zakupiono z własnych funduszy motopompę Magirus. We wrześniu 2018 r. jednostka pozyskała kolejny samochód - Scanię P360 z napędem 4x4. Zakup nowego wozu bojowego możliwy był dzięki wkładowi własnemu OSP Skrzydlna (100 tys. zł), środkom z Gminy Dobra (300 tys.) i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (200 tys.).  Każdorazowy zakup nowego sprzętu wzmacniał efektywność ich działań.


Nowy wóz bojowy, przekazany strażakom w 2018 r. Źródło: https://limanowianin.in/2018/09/14/nowy-samochod-pozarniczy-za-blisko-900-tys-zl-dla-osp-skrzydlna-zdjecia-wideo/

             Ochotnicy ze Skrzydlnej zawsze chętnie nieśli i niosą pomoc mieszkańcom, nie tylko wioski, ale i gminy. Z większych akcji, jakie wspominają strażacy, warto wymienić m. in. pożar budynku GS Skrzydlna, położonego w samym centrum miejscowości. Spaleniu uległo wówczas zaplecze i połowa dachu budynku administracyjnego. Oprócz akcji gaśniczych, druhowie wielokrotnie pomagali mieszkańcom w usuwaniu skutków nawałnic, podtopień czy zagrożeń powodziowych. 

            Oprócz standardowej pracy strażaków, druhowie OSP wykonują szereg innych funkcji i zadań. Czynnie angażują się w zabezpieczanie, ale i organizację, uroczystości narodowych i kościelnych, biorą udział w procesjach, pełnią tradycyjna wartę przy Grobie Pańskim w czasie Świąt Wielkanocnych. Angażują się w ćwiczenia i zawody pożarnicze. Największym, jak dotąd osiągnięciem, było zdobycie I miejsca podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, rozegranych w Dobrej w 2007 r. Dwa lata później, w 2009 r. obchodząc 75-lecie działalności, jednostka otrzymała nowy sztandar, a rok później została wyróżniona złotym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa". 


Strażacy podczas procesji kościelnej. Źródło: Źródło: Strażacy Ziemi Limanowskiej, red. S. Bukowiec, Bochnia 2010, s. 41. 

            Do roku 2010 na wieczną wartę odeszli druhowie: Józef Konieczny, Bronisław Pazdur, Augustyn Skowronek, Bronisław Cieślak, Józef Cieślak, Stanisław Pazdur, Wojciech Pazdur, Antoni Nawieśniak, Józef Babisz, Mikołaj Woźniczka, Jan Hanula, Józef Widomski, Antoni Smaga, Edward Biel, Bronisław Konieczny, Antoni Łabuz, Stanisław Miłkowski. 


Druhowie OSP Skrzydlna przed remizą. Stan na 2010 r. Od lewej siedzą: Andrzej Pazdur, Janusz Szpilka, Jan Smaga, Jan Pazdur (II), Jan Łabuz, Józef Pazdur, Stanisław Kubisz. Stoją od lewej: Józef Zając, Andrzej Zając (ze sztandarem), Jan Pazdur (I), Piotr Kubisz, Grzegorz Smaga, Dariusz Michorczyk, Dariusz Kaleta, Mateusz Kubisz, Krzysztof Smaga, Artur Drab, Bohdan Drab, Artur Wożniczka, Zbigniew Michorczyk, Paweł Trzeciak. Źródło: Źródło: Strażacy Ziemi Limanowskiej, red. S. Bukowiec, Bochnia 2010, s. 39. 


Sztandar jednostki OSP Skrzydlna, przekazany w 2009 r. Źródło: Strażacy Ziemi Limanowskiej, red. S. Bukowiec, Bochnia 2010, s. 42. 


Tekst: Adrian Cieślik

[Napisano na podstawie: Strażacy Ziemi Limanowskiej, red. S. Bukowiec, Bochnia 2010.]. 

 

 

Interaktywna Polska
Webmaster: Adrian Cieślik