Portal - Dobra
polski Czwartek - 17 lutego 2022      Historia jest naszą pasją.
Strona główna / Zasłużeni / ks. prałat Władysław Tarasek
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Władysław Tarasek
Ks. Władysław Tarasek urodził się 8 lutego 1936 r. w Starej Wsi. Po ukończeniu szkoły średniej w Nowym Sączu wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 29 czerwca 1961 r. z rąk bp. Karola Pękali. Jako wikariusz pracował w parafiach: Zawada k. Dębicy, Nowy Sącz – parafie NSPJ, św. Małgorzaty i św. Kazimierza oraz Zdziarzec. Przez 4 lata był rektorem kaplicy w Janowcu. W 1980 r. został mianowany proboszczem w Dobrej. Po złożeniu rzędu proboszcza – w 2006 r. – pozostał w parafii Dobra w charakterze rezydenta. Ksiądz Władysław w latach 1985-1992 pełnił urząd dziekana dekanatu Tymbark. W roku 1996 został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.


Jego wielką zasługą dla Dobrej była budowa w latach 1982-1989 kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Za jego probostwa została też powiększona plebania w Dobrej. Ogrodzono cmentarz parafialny, powiększając go o kolejną działkę. Wybudowano alejki. Ks. Prałat przekazał także działkę pod budowę nowego gimnazjum w Dobrej.  

Był historykiem, żywo interesował się historią regionu dobrzańskiego. Był zainteresowany kultem św. Cyryla i Metodego w rejonie Mogielicy. Jako autor artykułów "Rocznika Sądeckiego" często publikował swoje wywody historyczne.

Zmarł 20 marca 2008 roku. Spoczywa na miejscowym cmentarzu parafialnym.


Interaktywna Polska
Webmaster: Adrian Cieślik