Portal - Dobra
polski Czwartek - 17 lutego 2022      Historia jest naszą pasją.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Półrzeczki
Jurków
Dobra
Stróża
Skrzydlna
Chyszówki
Gruszowiec
Porąbka
Wilczyce
Przenosza
Wola Skrzydlańska

PÓŁRZECZKI

Położenie
Wzniesienie waha się od 573 do 1062 m nad poziom morza, średnio wynosi 817,5 m. Przeważają stoki o nachyleniu średnim od 8 do 30 stopni oraz wystawie południowo - wschodniej i północno - zachodniej. Rzeźba terenu ma charakter górzysty (góry średnie) - z południa na północ rozciąga się wąska dolina rzeki Łososiny o średniej szerokości około 100 m. Cały obszar wsi należy do zlewni rzeki Łososiny.
Historia
Osadnictwo wołoskie - XVI w. Wędrując na północ ze swoich siedzib w Mołdawii, Wołoszczyźnie, Siedmiogrodzie, pasterze wołoscy rozprzestrzenili się na terenie Beskidu Wyspowego wypasając polany na Ćwilinie, Cietniu, Śnieżnicy. Z czasem zatracili swoje pierwotne, wołoskie cechy i stali się osadnikami.

Placówki oświatowe
Szkoła Filialna (podstawowa)
Atrakcje turystyczne
Początek rzeki Łososiny, liczne potoki górskie spływające ze zbocza Mogielicy. Oaza ciszy i spokoju, górskie widoki, zimą możliwość saneczkowania i spacerów na nartach.

Interaktywna Polska
Webmaster: Adrian Cieślik