Portal - Dobra
polski Czwartek - 17 lutego 2022      Historia jest naszą pasją.
Strona główna / Miejscowe nazwy
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia
Prezentacja
Nie podaję jej jako możliwość ściągnięcia, ale jako możliwość skorzystania. PRAWA AUTORSKIE CAŁKOWICIE ZASTRZEŻONE!!!


• Handke Kwiryna „Socjologia języka”, rozdział: „Nazwy własne w przestrzeni społecznej”, podrozdział: „Nazwy miejsc”, str. 321-364, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008

• Lubaś Władysław „Rzeczy, słowa i formy”, str. 138, 168, 209, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1973

• Pawłowski Eugeniusz „Nazwy miejscowe Sądecczyzny”, t.1 „Ogólna charakterystyka nazewnictwa miejscowego”, str. 27-115; 157-192; 208-214, Kraków 1965

• Pawłowski Eugeniusz „Nazwy miejscowe Sądecczyzny” t.2, cz. pierwsza „Nazwy miast, wsi, przysiółków oraz dzielnic miejskich i wiejskich”, Kraków 1971

• Pawłowski Eugeniusz „Nazwy miejscowe Sądecczyzny” t.2, cz. druga „Nazwy osiedli”, Kraków 1975

• Reichan Jerzy „O kilku właściwościach językowych w zachodniej części powiatu limanowskiego”

• Reichan Jerzy „Nazwy niektórych wsi powiatu limanowskiego”

• Rospond Stanisław „Słownik Etymologiczny miast i gmin PRL”, str. 73, 129, 187, 136, 406. wyd. Ossolineum, Wrocław 1984

• Sułkowski Zbigniew „O czym mówią nazwy szczytów górskich na Limanowszczyźnie?” [w]: „Almanach Ziemi Limanowskiej”, nr 2, jesień 2000

• Wielek Jan „O nazwie, herbie i barwach miasta Limanowa” [w]: „Echo limanowskie” nr 17, grudzień 1994

• Wsół Józefa „Nazwy terenowe wsi Łostówka” [w]: „Almanach Ziemi Limanowskiej” nr 13, lato 2003

• Zawilińska Bernadeta, Franczak Anna „Poczta Almanachu. Nazwa Słopnic” [w]: Almanach Ziemi Limanowskiej” nr 10, jesień 2002
Interaktywna Polska
Webmaster: Adrian Cieślik