Portal - Dobra
polski Czwartek - 17 lutego 2022      Historia jest naszą pasją.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobra
Jurków
Stróża
Półrzeczki
Skrzydlna
Chyszówki
Gruszowiec
Porąbka
Wilczyce
Przenosza
Wola Skrzydlańska

DOBRA

Wieś Dobra, to najważniejsza miejscowość w Gminie, ponieważ to właśnie tutaj znajduje się siedziba władz samorządowych. Dobra znajduje się w centralnej części Beskidu Wyspowego nad górną Łososiną w południowo-zachodniej części Powiatu Limanowskiego. Rzeźba terenu ma charakter górzysty (góry niskie). Ukształtowanie terenu charakteryzuje się szerokimi garbami i łagodnymi stokami. W środkowej części wsi, w dolinie rzeki Łososiny, rzeźba terenu ma charakter równiny płaskiej.

Historia
Nazwa miejscowości wywodzi się od "dobrej wody" lub od "debry", czyli stromego stoku porośniętego lasem, u podnóża którego płynie potok. Pierwsza wzmianka o Dobrej pochodzi z 1361 r., jako o wsi szlacheckiej, należącej do rodu Ratołdów z pobliskiej Skrzydlnej. W późniejszych latach stała się ośrodkiem szlacheckim obejmujących Jurków, Zadziele, Półrzeczki, Chyszówki, Wilczyce i Łostówkę. Pod koniec XVIII w. jej właścicielem był Stanisław Małachowski, patriota i polityk, poseł na Sejm Czteroletni, jeden z twórców Konstytucji 3 Maja. On pierwszy oczynszował chłopów oraz wybudował i wyposażył szkołę ludową. W tym czasie w Dobrej było 600 domostw, 12 młynów, 3 karczmy i 1 browar zaś na okolicznych szczytach pasło się latem ponad 6000 owiec.

Warto zobaczyć
Drewniany kościół p. w. Szymona i Judy Tadeusza, konstrukcji zrębowej, zbudowany w końcu XVII w. na miejscu świątyni, która spłonęła w 1678 r. W środku znajdują się rokokowe ołtarze, resztki polichromii barokowej oraz siedemnastowieczne obrazy.
Stara plebania zaadaptowana dla potrzeb Muzeum Parafialnego, w którym można zobaczyć:
- skrzynie z żelaznym zamkiem z 12 ryglami z przełomu XVII i XVIII w.,
- przedmioty obrazujące kulturę materialną miejscowej ludności,
- archiwum parafialne (dzieło księdza Edwarda Wojtusiaka) z rękopisami pochodzącymi nawet z XVI w.

Grób Leopolda Węgrzynowicza, etnografa i działacza turystycznego, nazywanego "ojcem krajoznawstwa młodzieżowego". Przy drodze powiatowej Limanowa - Raciechowice w Dobrej, znajduje się dom z tablicą upamiętniającą jego działalność. Za zgodą gospodarzy można zwiedzić izbę pamiątkową.
Kamienna kapliczka z ok. 1826 r.
Park Podworski z cenną grupą starodrzewia.


Dodatkowe ciekawostki
Wydawane jest czasopismo gminne "Dobrzańskie Wieści". Gazetka wydawana jest przez powstałe w roku 2004 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Razem".

Miejsca pamięci narodowej
Pomnik znajdujący się na Cmentarzu Parafialnym, poświęcony ofiarom II Wojny Światowej. Zbiorowa mogiła upamiętnia zamordowanie mieszkańców wsi Porąbki i Gruszowca, a także osób zaginionych, czyli:
- żołnierzy Polski Podziemnej z AK i BCH,
- ofiar terroru okupanta i działań frontowych,
- ofiar przymusowo wywiezionych na roboty do Niemiec,
- więźniów zamęczonych w hitlerowskich więzieniach i obozach śmierci,
- żołnierzy poległych pod Gorlicami, Jasłem, Przemyślem, Lwowem, Samborem, Katyniem.

Placówki oświatowe
-Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum
-Przedszkole Nr 1
-Przedszkole Nr 2
-Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Atrakcje turystyczne
Dobra jest świetnym punktem wypadowym na otaczające ją szczyty Beskidu Wyspowego, a mianowicie: Łopień, Mogielicę, Ćwilin, Śnieżnicę. Jest wsią letniskową nad zarybioną w roku 2002 narybkiem łososia rzeką Łososiną.

Interaktywna Polska
Webmaster: Adrian Cieślik