Portal - Dobra
polski Czwartek - 17 lutego 2022      Historia jest naszą pasją.
Strona główna / Heraldyka
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heraldyka
Półkozic  ] [ Nałęcz  ]
Na tej właśnie stronie chciałbym scharakteryzować poszczególne herby, jakich używali kolejni właściciele Klucza Dobrskiego. Ale żeby to w pełni zrozumieć, należy wiedzieć, czym był ów klucz. W dawnych czasach klucz był jednostką administracyjną, składającej się z kilku bądź kilkunastu majątków ziemskich, folwarków lub wsi. Klucz Dobrski, jaki wówczas stanowiła obecna gmina Dobra, był właśnie takim "zlepkiem" kilku wiosek. Jego głównymi członami były: Dobra, Skrzydlna, Jurków. Oprócz tych trzech podstawowych wsi, zawierał on jeszcze w sobie: Gruszowiec, Porąbkę, Zadziele, Łostówka, Wilczyce, Wola Pieniążkowska, Radomicze oraz inne okoliczne "sioła". Świadomie napisałem "inne", gdyż skład Klucza Dobrskiego zmieniał się wraz z nastaniem kolejnych właścicieli. Każdy z nich miał swój herb rodowy. I tak przez wieki historii naszej Gminy przewinęły się następujące godła:

- Szarża lub Osoria Ratołdów
- Odrowąż Pieniążków
- Nałęcz Małachowskich
- Szreniawa Lubomirskich
- Półkozic Błędowskich.

Wyżej wymienione był podstawowymi herbami rodów władających Dobrą. Jednakże  pokoleniowe koligacje wymuszały tworzenie nowych, odrębnych godeł. I tak z pobocznych znajdziemy w historii naszej wsi i gminy: Radwan, Sulimę, Janinę itp. To właśnie chciałbym ukazać na tej stronie. Różnorodność herbów na tle tych podstawowych. W miarę dostępu do informacji chcę każdy z nich opisać.
Interaktywna Polska
Webmaster: Adrian Cieślik