Portal - Dobra
polski Czwartek - 17 lutego 2022      Historia jest naszą pasją.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adwent - radosny czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela
Jest w kalendarzowym cyklu okres szczególny - kulminacja wszystkich oczekiwań i nadziei - adwent, okres czterech tygodni poprzedzających Boże Narodzenie. Historia liturgii mówi o dwóch tradycjach kształtowania się adwentu: galijsko-hiszpańskiej (IV wiek) i rzymskiej (V wiek). W Rzymie okres poprzedzający przyjście Zbawiciela był czasem radości; liturgia galijsko - hiszpańska nadawała mu bardziej pokutny charakter.
Dziś adwent to cztery tygodnie postu i duchowego przygotowania się do najbardziej rodzinnych świąt - Wigilii i Bożego Narodzenia.
Do najstarszych i najpiękniejszych polskich tradycji adwentowych należą znane w Polsce od XIII wieku roraty - odprawiana przed świtem msza wotywna. Godzina rozpoczęcia nabożeństwa miała symboliczne znaczenie. Zaczynając modlitwy przed wschodem słońca, chrześcijanie okazywali czujność w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela i gotowość na Sąd Ostateczny.
Nazwa tej mszy pochodzi od rozpoczynających ją słów: rorate coeli desuper - spuście rosę niebiosa. podczas mszy na ołtarzu płonie siedem świec, zwanych "siedem roratnic".  Zwyczaj ten przetrwał nadal, ale nie zachował się za to zwyczaj adwentowych hejnałów. Dawniej, np. w Krakowie, podczas adwentu ...

cdn.
Interaktywna Polska
Webmaster: Adrian Cieślik