Portal - Dobra
polski Czwartek - 17 lutego 2022      Historia jest naszą pasją.
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin

Regulamin ogólnospołecznej akcji zbiórki pamiątek związanych z I wojną światową i czynem niepodległościowym w gminie Dobra pt.: Dobrzanie w walce o niepodległość

§ 1

1.      Regulamin dotyczy ogólnospołecznej akcji pozyskiwania pamiątek związanych z czynem niepodległościowym w gminie Dobra, w związku z realizacją projektu pn. „Dobrzanie w walce o niepodległośc”.

2.      Organizatorem zbiórki jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, z siedzibą: Dobra 490, 34-642 Dobra, zwany dalej organizatorem.

3.      Partnerem zbiórki jest portal internetowy Historia Dobrej (www.historia.gminadobra.pl, www.facebook.com/historia.dobrej), zwany dalej partnerem projektu.

4.      Zbiórka zostanie przeprowadzona w dniach: 16 VII 2018 – 14 października 2018 r.

5.      Za przeprowadzenie zbiórki odpowiedzialni są koordynatorzy projektu: Urszula Palka – Ranosz, Adrian Cieślik

§ 2

1.      Celem zbiórki jest pozyskanie pamiątek historycznych (fotografii, dokumentów, listów, pamiętników, wspomnień, elementów umundurowania i wyposażenia żołnierskiego, odznaczeń i rzeczy osobistych) związanych z legionistami i osobami walczącymi o niepodległość Polski z terenu obecnej gminy Dobra, które to pamiątki zostaną wyeksponowane na wystawie pt. „Dobrzanie w walce o niepodległość”.

2.      Akcja zostanie przeprowadzona w formie zbiórki darów rzeczowych.

§ 3

Zbiórka zostanie przeprowadzona przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej lub osoby wydelegowane przez organizatora.

§ 4

1.      Z osobami przekazującymi dary zostanie podpisana umowa darowizny bądź depozytu czasowego, według wzorca stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2.      Każdy eksponat otrzyma własny numer identyfikacyjny, odpowiadający numerowi umowy – celem łatwiejszej identyfikacji pamiątki z właścicielem. Dla każdego eksponatu zostanie założona karta inwentaryzacyjna, według wzorca stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.      Osoba przekazująca powinna dostarczyć możliwie jak najwięcej informacji o przekazywanym eksponacie, celem łatwiejszego rozeznania go merytorycznie.

4.      Pamiątki przekazywać można osobiście w siedzibie organizatora, bądź partnerowi projektu, po wcześniejszym kontakcie poprzez osoby koordynujące zbiórkę (Urszula Palka – Ranosz, Adrian Cieślik).

§ 5

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zbiórki, skrócenia bądź wydłużenia terminu, bez podania przyczyny.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania projektu, bez podania przyczyny.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dobierania pozostałych partnerów projektu (mile widziane grupy i stowarzyszenia z terenu gminy Dobra).

Interaktywna Polska
Webmaster: Adrian Cieślik